baslik-1599058739-1.jpg

Beysu Atık Yönetimi ara depolama lisansı tıbbi atıklar, patlayıcılar, evsel nitelikli ve radyoaktif atıklar haricindeki tüm atıkları kapsamakta ve ara depolama alanında 366 adet kod için hizmet vermektedir.

18.000 m2 den oluşan tesis sahasına kabulü yapılan atıkların tümü, ATY üretimi için oluşturulan reçetelere dahil edilene kadar ara depolama alanına alınır. Yalnızca ara depolama lisansında bulunan atıklar, geri kazanım ya da nihai bertaraf tesislerine sevk edilmeden önce, işletme birimince yıl başında planlanan sevk kapasitesine ulaşana kadar güvenli bir şekilde depolanır. Bu süreç içerisinde düzenli periyotlarda, atıkların ambalaj, palet, etiket durumlarının kontrolü sağlanır. Gerekli görülmesi halinde etiket yenilenmesi, ambalaj değişimi gibi atık üzerinde iyileştirme revizyonları gerçekleştirilir.

Beysu Atık Yönetimi, atıkların gösterebilecekleri reaksiyonlara göre tüm saha ekibine düzenli eğitimler sağlayarak, güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutar ve Avrupa Standartlarında ara depolama hizmeti sunar.